Følgetjeneste

Av og til kan det være greit med følge til for eksempel lege eller tannlege. Vi har frivillige som kan være med deg slik at du finner frem dit du skal og føler deg trygg på veien.

Som regel følger våre frivillige i taxi (pasientreiser) og det er hjemmesykepleien eller sykehjemmet som koordinerer følget med oss på Frivilligsentralen. Det er også fullt mulig for pårørende eller deg som skal av gårde å spørre oss om følge, men da er det fint om transporten er ordnet på forhånd.

2024 © Svelvik frivilligsentral