Aktive sammen

Er du, eller har du et barn/ungdom som trenger litt hjelp til å komme i gang med en fritidsaktivitet? Er du ny i Svelvik eller sitter du mye alene hjemme og drømmer om å være med på noe? Har du vanskelig økonomi eller er det andre hindringer i hverdagen som gjør at du ikke får deltatt sammen med andre?

Aldersgruppe: 6 til 18 år

Gjennom prosjektet «Aktive Sammen» har vi på Frivilligsentralen mulighet til å hjelpe barn og ungdom (og deres familier) til deltakelse i en selvvalgt fritidsaktivitet.

«Aktive sammen» er en metode i fem trinn. Den starter med en samtale om ønsker og behov og målet er deltakelse i en selvvalgt aktivitet sammen med andre. Sammen kartlegger vi behov, ønsker og muligheter og finner ut av hva som kan passe for deg. 

Eksempler på hva du kan få hjelp til:

 • Finne den aktiviteten som passer for deg
 • Det du trenger for å kunne delta
 • Kontakt og nettverksbygging
 • Kjøring/transport til aktivitet i oppstarten
 • Innkjøp/lån av utstyr, kontingent o.l
 • Oppfølging av frivillig og prosjektleder

Eksempler på aktiviteter:

 • Gaming
 • Idrett
 • Dans
 • Friluftsliv
 • Deltakelse på ungdomsklubb/juniorklubb
 • Annet – hva har du lyst til?

Det er viktig å tenke på at aktiviteten du velger skal være av en viss varighet og et sted du kan fortsette å være etter at «Aktive sammen» trekker seg ut. Men det er selvfølgelig lov til å ombestemme seg og prøve noe annet hvis du finner ut at det du har valgt ikke passer for deg allikevel.

Ta kontakt med oss dersom dette kan være noe for deg, vi har taushetsplikt og tar gjerne en uforpliktende prat. 

Vil du vite mer? Kontakt:

Wiktor Bråthen (prosjektleder) – 45724834
Heidi Smedsrud Hansen (daglig leder) 90131722


Vi trenger også frivillige og samarbeidspartnere som har lyst til å delta i prosjektet! Hvis du har lyst til å være frivillig og hjelpe barn, ungdom, barnefamilier med ulike fritidsaktiviteter vil vi gjerne høre fra deg! 😊

2024 © Svelvik frivilligsentral