Arrangementer for de frivillige

Vi arrangerer kveldsmat, sommeravslutning og juleavslutning for våre frivillige, sistnevnte sammen med markeringen av FN's frivillighetsdag 5. desember.

Vi vil så gjerne gi noe tilbake for all den fantastiske innsatsen de frivillige legger ned i løpet av året, derfor har vi noen arrangementer som er bare for dem. En til to ganger i halvåret har vi en uformell kveldsmat der hygge og muligheten til å møte andre frivillige er i fokus. Før sommerferien har vi hyggelig sommeravslutning og 5. desember markerer vi FN's frivillighetsdag med juleavslutning og julegaver.

2024 © Svelvik frivilligsentral