Frivillighetsmelding

Både regjering, storting, kommunenes interesseorganisasjon KS og frivillighetens paraplyorganisasjon Frivillighet Norge ser verdien av frivillig arbeid, ønsker at frivilligheten skal ha gode rammebetingelser, og oppfordrer kommunene til å utvikle en egen frivillighetspolitikk.

Svelviks plattform sto ferdig og ble vedtatt våren 2018 og vi er stolte av resultatet. Under finner du de viktigste punktene som skal bidra til å fremme frivillighetsarbeidet i kommunen vår.

2024 © Svelvik frivilligsentral